litosol topraklar


  1. C

    Kolüvyal Topraklar

    Kolüvyal Topraklar: Bitki örtüsünden yoksun dağ yamaçlarında fiziksel çözülme sonucu ayrışan malzemelerin yağmur ve sel suları ile taşınarak eğimin azaldığı dağların etek kısımlarında biriktirmesiyle oluşan topraklardır. Bitki örtüsünün bulunmadığı yamaçlarda aşınmanın sürekli olması sonucunda...
Üst