sıcaklık


 1. A

  Sıcaklık - Enlem İlişkisine Ters Durumların Ortaya Çıkmasına Neden Olan Faktörler

  Sıcaklık Enlem İlişkisine Ters Durumların Ortaya Çıkmasına Neden Olan Faktörler Dünya’nın şekline bağlı olarak güneş ışınlarının yere düşme açısı Ekvatordan kutuplara gidildikçe küçülür. Buna bağlı olarak sıcaklık değerleri de Ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Bu duruma enlem etkisi...
 2. A

  Sıcaklık - Enlem İlişkisine Ters Düşen Durumlara Dünya'dan ve Türkiye'den Örnekler

  Sıcaklık - Enlem İlişkisine Ters Düşen Durumlara Örnekler Dünya’nın şekline bağlı olarak güneş ışınlarının yere düşme açısı Ekvatordan kutuplara gidildikçe küçülür. Buna bağlı olarak sıcaklık değerleri de Ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Bu duruma enlem etkisi denir. Ekvator’a yakın...
 3. A

  Enlemin Sıcaklık Üzerindeki Etkisine Örnekler

  Enlemin Sıcaklık Üzerindeki Etkisine Örnekler Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değerine enlem denir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe Dünya’nın geoid şeklinden dolayı güneş ışınlarının yere düşme açısı küçülür. Buna bağlı olarak Ekvatordan...
 4. A

  Yükseltinin Sıcaklık Üzerindeki Etkisine Örnekler

  Yükseltinin Sıcaklık Üzerindeki Etkisine Örnekler Troposfer yerden yansıyan ışınlarla ısınmaktadır. Bu nedenle yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalır. Troposferde yükseldikçe her 100 m.de sıcaklık 0,5°C azalır. Bu durumun temel nedeni; Dünya’nın alttan (yerden) ısınması ve yükseldikçe...
 5. A

  Sıcaklık ve Nem Arasındaki İlişkiyi Gösteren Örnekler

  Sıcaklık ve Nem Arasındaki İlişkiyi Gösteren Örnekler Havadaki su buharına nem denir. Okyanus, deniz ve göl kıyılarında havadaki nem oranı fazladır. Deniz etkisine kapalı kara içlerinde ve yüksek yerlerde nem miktarı azdır. Havadaki su buharı güneşten gelen ışınları tutarak yeryüzünün...
 6. C

  Lapse-Rate

  Lapse-Rate: Yükseklikle sıcaklık değişim oranı.
 7. C

  Jeotermi

  Jeotermi: Yerkürede oluşan ısı olaylarının incelenmesi. Yerküreyle ilgili ısı şartları, sıcaklıkların dağılımı, ısı alışverişi vb. inceleyen jeofizik dalı.
 8. C

  İzoterm Haritaları

  İzoterm Haritaları İzoterm Haritaları : Sıcaklığı aynı olan noktaların birleştirilmesi ile elde edilen eğrilere izoterm (eş sıcaklık eğrisi) denir. Sıcaklığın dağılışını gösteren haritalara da izoterm haritaları denir. İzoterm haritaları yeryüzünde sıcaklığın eşit olarak dağılmadığını...
 9. C

  Adyabatik

  Adyabatik: Alçalıp yükselme sonucu oluşan ısınma yada soğuma.
 10. C

  Ayaz

  Ayaz: Sıcaklığın, donma noktasının altına düştüğü açık, durgun havalı geceler. Böyle kuru soğuklar gündüzleri de sürebilir. Ayazlı geceler, çoğunca kış aylarında olur.
 11. C

  Sıcaklık Gradyanı

  Sıcaklık Gradyanı: Yükseklikle sıcaklık değişme oranı.
 12. C

  Sıcak Hava Dalgası

  Sıcak Hava Dalgası: Herhangi bir bölgede belirli zamanlarda meydana gelen olağanüstü olaylar olarak da adlandırılan birkaç günlük ısınmalardır.
 13. C

  Bakı

  Bakı: Yamaçların güneşlenme, yağış ve rüzgar alma yönünden sahip oldukları konum. Ülkemizin de bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de güneye bakan yamaçlar çok güneş ışığı aldığı için kuzey yamaçlara göre daha fazla ısınır. Bu durum bitki örtüsü, tarım, yerleşme gibi bir çok olayı etkiler. Bakı etkisi
 14. C

  Yıllık Sıcaklık Farkı

  Yıllık Sıcaklık Farkı: En sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farkına yıllık sıcaklık farkı denir.
 15. C

  Günlük Sıcaklık Amplitüdü

  Günlük Sıcaklık Amplitüdü: Günlük ekstrem değerler arasındaki fark. Günlük sıcaklık farkı.
 16. C

  İndirgenmiş Sıcaklık

  İndirgenmiş Sıcaklık: Bir yerin yükseltisinin sıfır (0 m) kabul edilerek hesaplanan sıcaklığına indirgenmiş sıcaklık denir. Yeryüzünde sıcaklığın enleme bağlı dağılışını gösteren haritalar çizilirken yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için indirgenmiş sıcaklık değerleri...
 17. A

  Akdeniz İkliminde Niçin Yazlar Sıcak ve Kurak, Kışlar Ilık ve Yağışlı Geçer?

  Akdeniz İkliminde Niçin Yazlar Sıcak ve Kurak, Kışlar Ilık ve Yağışlı Geçer? Akdeniz ikliminde yazların sıcak ve kurak, kışların ise ılık ve yağışlı geçmesinin nedeni cephe sistemleri ve basınç merkezlerinden kaynaklanmaktadır. Kışın cephe 30° -40° enlemlerinde bulunduğundan kışlar yağışlı...
 18. C

  Yerden Yükseklere Çıkıldıkça Güneşe Yaklaşmamıza Rağmen Neden Sıcaklık Azalır?

  Güneşe yaklaştıkça hava niçin soğuyor? Yerden Yükseklere Çıkıldıkça Güneşe Yaklaşmamıza Rağmen Neden Sıcaklık Azalır? Dünyamızdaki ısının kaynağı güneş olduğuna göre ve bir dağın tepesi güneşe daha yakın iken orada hava niçin daha soğuk oluyor? Öncelikle şunu söyleyelim ki, güneş ile dünya...
 19. A

  Isı ve Sıcaklık Aynı mıdır?

  Isı ve Sıcaklık Aynı mıdır? Isı ve Sıcaklık Arasındaki Fark Isı, cisimlerin sahip olduğu potansiyel enerjidir. Birimi kaloridir. Sıcaklık ise cisimlerin sahip olduğu kinetik enerjidir. Birimi C’dir. Termometre ile ölçülür. Yani potansiyel enerjinin ortaya çıkmasıdır. Örneğin; Kömürün...
 20. C

  İklim Elemanları Sıcaklık

  İklim Elemanları Sıcaklık İklim elemanlarından olan Sıcaklık ile ilgili konular. http://www.4shared.com/document/IpNhc-SA/iklim_elemenlari_sicaklik.html
Üst