türkiye'nin iklimi


 1. B

  Türkiye'de Nem ve Yağışın Dağılımını Etkileyen Faktörler

  Türkiye'de Nem ve Yağışın Dağılımını Etkileyen Faktörler a- Denizellik-Karasallık Genellikle kıyıdan iç kesimlere doğru, nemlilik ve yağış azalır. b- Yerşekilleri Dağların kıyıya paralel uzandığı, (Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri) nemli rüzgârlara dik yönde uzanan yerlerde yağış miktarı daha...
 2. B

  Türkiye'nin Matematik Konumunun İklim Üzerine Etkileri

  Türkiye'nin Matematik Konumunun İklim Üzerine Etkileri • Orta kuşakta olduğu için dört mevsim belirgin olarak yaşanır. • Kuzey Yarımküre’de orta kuşağın güneyinde yer alır. Akdeniz iklim kuşağında bulunur. • Batı rüzgarlarının etkisi altında kaldığı için, hakim rüzgar yönü batıdan doğuya...
 3. B

  Türkiye'yi Etkileyen Alçak Basınç Merkezleri ve Özellikleri

  Türkiye'yi Etkileyen Alçak Basınç Merkezleri ve Özellikleri. Türkiye'yi Etkileyen Yüksek Basınç Merkezleri ve Özellikleri Yüksek Basınçlar: a) Sibirya Antisiklonu • Ülkemizde doğu ve kuzeydoğudan sokulan termik kökenli yüksek basınç alanıdır. • Türkiye’yi sadece kış aylarında Doğu Anadolu ve...
 4. B

  Türkiye Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı

  Türkiye Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı • En düşük sıcaklıklar, enlem ve karasallık nedeniyle Kuzeydoğu Anadolu’da Erzurum – Kars Bölümünde görülür. • En yüksek sıcaklıklar, enlem ve denizellik nedeniyle Akdeniz kıyılarında görülür. • Kıyı kesimlerinde denizellik nedeniyle sıcaklık 0°C’nin...
 5. B

  Türkiye Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı

  Türkiye Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı • En yüksek sıcaklıklar enlem etkisi ve nem azlığı nedeniyle Güneydoğu Anadolu’da görülür. • Enlem etkisi nedeniyle güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalır. • Kıyı bölgeler ile iç bölgeler arasındaki sıcaklık farkı Ocak ayına oranla azalmıştır.
 6. B

  Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı

  Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı - İzoterm eğrileri genellikle batı-doğu uzanışlıdır. - En düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Anadolu’da görülür. Nedenleri : • Bölgenin kuzeyde yer alması nedeniyle soğuk enlemlere yakın olması • Bölgenin deniz etkisine kapalı olması nedeniyle karasallığın...
 7. B

  Türkiye Yıllık Sıcaklık Farkı

  Türkiye Yıllık Sıcaklık Farkı • Nemlilik etkisiyle en düşük sıcaklık farkları Karadeniz Bölgesi kıyı kesimlerindedir. • Karasallığın etkisiyle, kıyılardan uzaklaştıkça sıcaklık farkları artar. • En yüksek sıcaklık farkı Doğu Anadolu’da, Erzurum – Kars Platosu’ndadır. NOT: Sıcaklık farklarının...
 8. A

  Türkiye’de Akdeniz İkliminin Görüldüğü Yerler

  Türkiye’de Akdeniz İkliminin Görüldüğü Yerler - Akdeniz Bölgesinin kıyı kesimleri - Güney Doğu Anadolu Bölgesinin batı kesimleri - Marmara bölümünün denizi kıyılarına bakan kısımları - Ege Bölgesinin kıyı kesimleri
 9. A

  Türkiye'deki Mikroklima İklim Alanları

  Türkiye'deki Mikroklima İklim Bölgeleri Türkiye'de Mikroklima İklim Alanlarına Örnekler Çevresine göre farklı iklim özellikleri gösteren dar alanlara mikroklima iklim alanı denir. Türkiye'deki mikroklima iklim alanları; Iğdır > Iğdır Ovası'nın çevresine göre alçak olması ve yaz mevsiminde ki...
 10. K

  Türkiye’de iklim çeşitliliğini ortaya çıkaran faktörler

  Türkiye’de iklim çeşitliliğini ortaya çıkaran faktörler Türkiye’de iklim çeşitliliğini ortaya çıkaran özel konum faktörleri • Yer şekillerinin konum ve uzanışı • Denize göre konum • Eğim ve engebenin fazla olması • Yükselti ortalamalarının çok kısa mesafelerde değişmesi
 11. C

  Türkiye'de Fazla Yağış Alan Yerler

  Türkiye'de Fazla Yağış Alan Yerler • Doğu ve Batı Karadeniz Kıyıları • Hakkâri Dağlık Yöresi • Yıldız Dağları Bölümü • Toroslar • Menteşe Yöresi
 12. C

  Türkiye'de Az Yağış Alan Yerler

  Türkiye'de Az Yağış Alan Yerler Deniz etkisine kapalı ve uzak olan; • Tuz Gölü, • Konya, • Malatya, • Iğdır • Çoruh Vadisi • Kelkit Vadisi • Ergene Havzası • Güneydoğu Anadolu'nun güneyidir.
 13. C

  Türkiye'de Bölgelere Göre Sisin En Fazla Görüldüğü Mevsimler

  Türkiye'de Bölgelere Göre Sisin En Fazla Görüldüğü Mevsimler Türkiye'de Sisin En Çok Görüldüğü Bölgeler Türkiye'de Sisin En Az Görüldüğü Bölgeler Sis, Türkiye'de daha çok Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde görülür. Sis, Türkiye'de en az Akdeniz Bölgesi'nde görülür. Türkiye'de...
 14. C

  Türkiye’de Etkili Olan Basınç Merkezleri

  Türkiye farklı özellikteki basınçların etkisinde kalır. Bu durum daha çok Türkiye’nin matematik konumunun sonucudur. Yüksek Basınçlar: a) Sibirya Antisiklonu • Ülkemizde doğu ve kuzeydoğudan sokulan termik kökenli yüksek basınç alanıdır. • Türkiye’yi sadece kış aylarında Doğu Anadolu ve...
 15. P

  Türkiye'de Etkili Olan Yağış Rejimleri Haritası

  Türkiye'de Etkili Olan Yağış Rejimleri Haritası
 16. C

  Türkiye'nin En Yağışlı Bölgeleri - ANİMASYON | Feyzullah Demir

  Türkiye'nin En Yağışlı Bölgeleri - ANİMASYON | Feyzullah Demir Türkiye'nin En yağışlı Bölgeleri video animasyon.. Güle güle kullanın... Feyzullah Demir.. cografya-3d@hotmail.com Türkiye Yağış.ppsx
 17. A

  Türkiye'de Sıcaklığın Dağılışı

  Türkiye Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı En düşük sıcaklıklar, enlem ve karasallık nedeniyle Kuzeydoğu Anadolu’da Erzurum – Kars Bölümünde görülür. En yüksek sıcaklıklar, enlem ve denizellik nedeniyle Akdeniz kıyılarında görülür. Kıyı kesimlerinde denizellik nedeniyle sıcaklık 0°C’nin üstündedir. İç...
 18. A

  Türkiye'nin Yer Şekilleri ve İklimi

  1. Yer Şekilleri Türkiye, ortalama yükseltisi 1132 metre olan bir ülkedir. Bu durum, dağların fazla ve yüksek olmasının bir sonucudur. a. Dağlar Ülkemizde en geniş alan kaplayan yer şekilleridir. Ülkemizde genellikle doğu batı yönünde iki sıra halinde uzanan sıradağlar yer alır. Bu dağların...
Üst