tuvönan


  1. C

    Tuvönan

    Tuvönan: Maden ocağından çıkarılan ve herhangi bir zenginleştirme işlemine tabi tutulmamış cevher veya kömür.
Üst